| přidejte si nás do oblíbených | 602 503 048 Radek Šauer klimatizace Brno návrh - dodávka - montáž - servis

Jak funguje klimatizace

Chlazení a topení klimatizační jednotkou

Venkovní a vnitřní jednotka jsou mezi sebou propojeny párem potrubí. Tímto potrubím proudí chladivo. Dále jsou mezi jednotkami kabelem propojeny desky s elektronikou, je tak zajištěna elektronická komunikace. Klimatizační jednotka se ovládá dálkovým infra ovladačem nebo drátovým (nástěnným) ovladačem a to podle typu vnitřní jednotky. Chladící výkony jednotek jsou různé, musí se teda vždy individuálně navrhnout správný výkon podle tepelné zátěže klimatizované místnosti. Teď už stručně k principu chlazení a topení. Podívejme se na obrázky.

Chlazení klimatizační jednotka

Princip chlazení

Princip chlazení

Kompresor žene stlačené plynné chladivo o vysoké teplotě přes kondenzátor. Ventilátor pomůže rozptýlit vznikající teplo a kondenzátor se okolním vzduchem ochlazuje. Dojde ke zkapalnění chladiva. Teď už kapalné chladivo s nízkou teplotou je distribuováno do vnitřní jednotky přes expanzní ventil do výparníku. Ventilátor rozptýlý chlad, výparník odebírá teplo z místnosti. Ohřívání a expanze má za následek opětovnou změnu skupenství chladiva na plynné. Rovněž dochází ke kondenzování - vzniká vlhkost ve výparníku, kterou zachytává vanička a umožní odvod kondenzátu. Plynné chladivo odchází zpět do kompresoru kde je stačeno a cyklus se opakuje.

Topení klimatizační jednotka

Princip topení

Princip topení

Reverzní ventil přesměruje tok chladiva. Z výparníku ve vnitřní jednotce se stává kondenzátor a kondenzátor ve venkovní jednotce bude v tomto případě pracovat jako výparník.Horké plynné chladivo se z kompresoru dostává do výparníku( v tomto případě do kondenzátoru) ve vnitřní jednotce, kterým je odebírán studený vzduch z místnosti. Chladivo se ochlazuje a zkapalňuje. Pokračuje do venkovní jednotky. V kondenzátoru (v tomto případě ve výměníku) dojde k opětovné změně skupenství chladiva, při které vzniká vlhkost-kondenzát a je odváděn venkovní jednotkou přes výpusť. Teď už plynné chladivo přichází do kompresoru kde je stlačeno a cyklus se opakuje.


| Klimatizace LG-shop | Microwell-LG | Toshiba Klima-classic | T&SC klimatizace | Přátelé na horách Itálie 2013 |

| Partnerské odkazy | Katalog klimatizačních firem |Kosemo Moravia - montáž, opravy a servis kotlů partner odkaz partner odkaz partner odkaz partner odkaz partner odkaz 2008 - 2024 © S-klimatizace Brno s-klimatizace@s-klimatizace.cz